Tonic Breed
News

Special Thanks

We're glad to have put out an album with great response from all over. We want to mention a few organizations for helping us finance the album! BandOrg and Frifond deserves a special thanks here from us in Tonic Breed. They've helped us making this release possible. For Norwegian bands, we really do recommend these two organizations a tryout. Below is the description (in Norwegian) of the two organizations and a link to their website:

BandOrg

Om BandOrg
"BandOrg er Norges største interesseorganisasjon for band. Vår viktigste oppgave er å hjelpe band til å komme seg videre. Dette gjør vi på mange måter, i tillegg til å fordele Frifondpenger, gir vi veiledning til band, jobber politisk for å bedre rammenevilkår for norske band, holder kurs og seminarer og mye mer. Vi organiserer det som er av sjangre innenfor rock og pop - fra myk populærmusikk til hardtslående metall. Medlemskap koster kun 200 kroner for hele bandet pr år og medlemskap i bandORG gir mange fordeler."

Medlemsfordeler
"Medlemmer av BandOrg får mulighet til å søke BandOrgs Frifondpenger og BandOrgs opplæringsstøtte (VO), tilgang til en av musikklivets billigste og beste instrumentforsikringsavtale gjennom If skadeforsikring, medlemspris på formstøpte ørepropper og In-ear monitorer hos Hantek AS og bedre pris på trykking av plater hos Daniel Engen Productions."

Frifond

Om Frifond
"Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Formålet med ordningen er å bidra til økt aktivitet i lokallagene i de store nasjonale organisasjonene. Frifond organisasjon har søknadsfrist en gang i året, og organisasjonenes sentralledd fordeler midlene selv videre til sine lokale lag."

News Archive

2016

In the Press

Reviews